Publikime

Luan Hoti emërohet kryeshef i “Stacionit të Autobusëve” SH.A. Prishtinë
Njoftim për operatorët transportues të NPL “Stacioni Autobusëve” SH.A., Prishtinë
Njoftim
Aplikacion Punësimi
Konkurs për Kryeshef Ekzekutiv të NPL “Stacioni i Autobusëve” Sh. A, Prishtinë
STATUSI I NDËRMARRJES PUBLIKE LOKALE ‘STACIONI I AUTOBUSËVE’ SH.A., PRISHTINË
RREGULLORE MBI PËRGJEGJËSINË DISIPLINORE DHE MATERIALE TË PUNËTORËVE TË NPL ‘STACIONI I AUTOBUSËVE’ SH.A., PRISHTINË
RREGULLORE PËR PËRDORIMIN E AUTOMJETEVE ZYRTARE
RREGULLORE PËR MENAXHIMIN DHE ORGANIZIMIN E PUNËVE DHE DETYRAVE NË KONTABILITET DHE FINANCA
RREGULLORE PËR MBROJTJE NGA ZJARRI
RREGULLORE PËR MBROJTJE DHE SIGURI NË PUNË, SHËNDET DHE MJEDIS TË PUNËS
RREGULLORE PËR MARËDHËNIE PUNE TË NPL ‘STACIONI I AUTOBUSËVE’ SH.A., PRISHTINË
RREGULLORE E KOMISIONIT TË AUDITIMIT TË NPL ‘STACIONI I AUTOBUSËVE’ SH.A., PRISHTINË
PLANI I VEPRIMIT PËR EVAKUIM
KUSHTET E PËRGJITHSHME TË VEPRIMTARISË SË STACIONIT TË AUTOBUSËVE